Op zoek naar een Bijbel

HomeWebshopInfoContactMijn accountGastenboekWinkelLevering en Kosten

Webshop » Boeken over Actualiteit » COVID-19 en de wereld erna

COVID-19 en de wereld erna

9789083106106 COVID-19 en de wereld erna
9789083106106 COVID-19 en de wereld erna

€ 24,50

Uitverkocht

COVID-19 en de wereld erna


Beleidsstukken van de Wereldgezondheidsorganisatie,de Europese Unie en onze regering geanalyseerd

Dit boek beschrijft o.a. hoe de macht in de Europese Unie gegrepen is door een kleine groep personen en hoe deze op eigen houtje het verdrag van Maastricht hebben geregeld. Met daarin het artikel 129, dat de samenwerking met de WHO, en ook de internationale farmacie mogelijk heeft gemaakt. 
Politici zullen zich achter de oren moeten krabben. 
De huidige Europese regering heeft en dat is aangetoond in dit boek, geen enkele rechtsgrondslag. In de maatschappij horen we steeds vaker het bericht dat “het zo niet langer kan”, dat er fundamentele veranderingen moeten komen in ons maatschappelijk bestel. 

Hoe moeten we verder leven met onze instituties, waarin we ons vertrouwen verloren hebben? 

Gedurende de laatste tientallen jaren heeft onze samenleving twee tegengestelde ontwikkelingen ondergaan.
Enerzijds toenemende grootschaligheid en eenvormigheid als gevolg van automatisering, digitalisering, grensoverschrijdende fusies van bedrijven, concentratie van geld en dus macht. 
Anderzijds een steeds veelkleuriger wordende bevolking die zich dankzij het internet steeds meer bewust is van de omgeving, van oorzaak en gevolg, alsook de tekortkomingen van onze overheid. 
Dit alles heeft steeds meer onrust en verzet van de bevolking als gevolg. Er zijn globale machtsconcentraties ontstaan die ons dagelijks leven steeds meer beïnvloeden. Machtsconcentraties waar wij niets aan kunnen doen en de politiek niets aan wil of kan doen. Mensen in de politiek en het bedrijfsleven bespreken zaken achter gesloten deuren en wij ondervinden de gevolgen: parlementen worden regelmatig voor voldongen feiten gesteld, hen wordt informatie onthouden of hun stemgedrag wordt door partijdiscipline bepaald. Dit kan zeer ingrijpend zijn zoals bij de Brexit. Dit is een politiek(!) probleem waar iedereen last van heeft, Engelsen en Nederlanders in ons geval. 

De media vertellen ons wat wij wel dienen te denken en te vinden. Daarnaast worden wantrouwende burgers in de ‘complot’ hoek gezet. In dit boek wordt een op realiteit berust ‘complot’ besproken: de Europese Raad en hun instrument, de Europese Centrale Bank. 

Het boek beschrijft het ontstaan van de Europese Raad sedert de zestiger jaren als ‘Conferentie van Staatshoofden en Regeringsleiders’. Men regelde alles achter gesloten deuren en tot op heden zijn geen verslagen of notulen van de besprekingen gepubliceerd. De Europese Raad heeft het Verdrag van Rome uit 1957 op een zijspoor gezet en heeft stapsgewijs de macht naar zich toegetrokken met onder andere de Europese Akte in 1986 en het Verdrag van Maastricht in 1992. Met dit verdrag is de Europese Centrale Bank (waarvan men zelf de statuten heeft vastgesteld) en de Euro ingevoerd. Een soort van monetaire machtsgreep, waar men op 22 maart 1971 al mee begonnen was. Men drukt op de knop en er is geld. De ECB is een politiek product en wordt als zodanig aangestuurd. Met de geldknop kan men de samenleving inrichten zoals men wenst. Nu zet deze Raad, regerend met een Hemels Mandaat in de beste Chinese tradities, landen onder druk die niet willen wat de Raad wil. 

Dankzij de Brexit, een politiek probleem, zitten de burgers van Engeland en Nederland in grote onzekerheid. Maggie Thatcher zag de bui toen al hangen: “No, no, no!”(House of Commons, 30 oktober 1990). 5G bijvoorbeeld is een onderdeel van een Europees project genaamd ‘Horizon 2020’ en dit is begonnen op 11 december 2013. Een week later is men met private partijen onder de naam ‘5GPPP’ in zee gegaan en inmiddels zijn er bijna vijhonderd partijen op IT gebied bij betrokken. Op 28 september 2015 hebben de EU en China te Peking een ‘milestone agreement’ getekend inzake de samenwerking op het gebied van o.a. 5G. 

Alles is verstrengeld en er is geen weg terug. Onze lokale politici en de burgers hebben sindsdien over zaken als 5G niets in te brengen. 

Een ander voorbeeld zijn de internationale farmaceutische bedrijven met zeer grote belangen in China: AstraZeneca bijvoorbeeld.

Productgegevens
  • Uitgever ‏ : ‎ Mayra Publications; 1e editie (17 december 2020)
  • Taal ‏ : ‎ Nederlands
  • Paperback ‏ : ‎ 166 pagina's
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 9083106101
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-9083106106
  • Afmetingen ‏ : ‎ 15.24 x 0.97 x 22.86 cm

Alle prijzen zijn Inclusief BTW - Algemene voorwaarden - Privacyverklaring
Webshop software: EasyWebshop.be